Fråga Experten: Skillnad på cement?

Jag skulle vilja ha en väldigt övergripande förklaring av skillnaden mellan bas-, bygg- och anläggningscement.
/Mårten

Det finns ett flertal leverantörer av cement i Norden och produktnamnen du frågar efter tillverkas och saluförs av Cementa som utvecklar och producerar cementprodukterna. Här har du en kort sammanfattning över cementprodukterna

 Bascement

Ett nytt cement på marknaden där betong med Bascement ger en lägre koldioxidbelastning på miljön. Den innehåller ca 80 % klinker samt flygaska som ger högre 28-dygnshållfasthet, bättre arbetsbarhet och mindre behov av vatten och tillsatsmedel. De sfäriska flygaskepartiklarna har en smörjande effekt på den färska betongen, vilket påverkar arbetsbarheten i betongen i en positiv riktning.

 Anläggningscement

Anläggningscement är ett typ I Portlandscement som består i huvudsak av klinker och gips. Det tillverkas i Degerhamn och Slite. Det är anpassat för att användas i medelgrova till grova konstruktioner som t.ex. broar.

 Byggcement

Byggcement är ett Portlandkalkstenscement som innehåller ca 87 % klinker och tillverkas i Skövde. Det har ordinär hållfasthetsutveckling och används vid vanliga betongarbeten, t.ex. vid husbyggnad. Bascement kommer till viss del ersätta Byggcement.

 Snabbhårdnande cement (SH)

SH-cement är ett portlandcement som tillverkas i Skövde och Slite. Det har snabb hållfasthetsutveckling och används till exempel vid krav på tidig formrivning och vid gjutning i kall väderlek.

Cementa utvecklar nu ett nytt anläggningscement med flygaska. Detta som ett led i fortsatt produktutveckling mot bättre och mer miljöeffektiva produkter och är ett resultat utifrån Trafikverkets önskan om ett nytt anläggningscement med högre miljöprofil. Utveckling av det nya anläggningscementet sker under 2014 och tanken är att produkten finns på marknaden under 2015.

Det finns mer info på www.cementa.se som du kan ta del av.

Erik Viggh

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Varukorg
Translate
Rulla till toppen