Fråga Experten. Vilket bruk för spricka i mur?

Jag har gjort en stödmur i en slänt för ca 15 år sedan som jag kulle vilja få råd om hur jag kan snygga till. Det är en gjuten betongplatta där jag sedan murade med Lecablock. Muren är 18m lång och 1,2 m hög. Lecan är putsad på utsidan och på insidan finns platonmatta och Lecakulor innan fyllningen. Redan efter ca två år uppstod en spricka mellan betongplattan och Lecan, sannolikt på grund av sättning i betongplattan. Sprickan blev större, nu ca 10m, men har avstannat för flera år sedan. Jag är inte direkt orolig för hållfastheten men skulle ändå vilja fylla ut mellanrummet. Det är av kosmetiska skäl men skulle gärna vilja få tips om något bruk som dessutom kan bidra till hållfastheten.
/Pål Söderby

Man eftersträvar normalt att en eventuell sprickbilning i en murad vägg/mur skall gå i fogen och inte i murblocken eller tegelstenen. Man använder då ett murbruk som är något svagare än själva blocken/stenen. Detta för att få en mer kontrollerad sprickbildning som har mindre betydelse för bärigheten. Jag tror inte att eventuell lagningen skulle bidra till hållfastheten.

Om sprickan går i fogen kan du försöka ta bort lite murbruk och fylla i med ny. Går sprickan i lecablocken kan det funka bättre med cementbaserat reparationsbruk, fix, eller liknande. Se bara till att den är anpassad för utomhusbruk.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group

Varukorg
Translate
Rulla till toppen