Nr 1 Beständiga betongkonstruktioner

300.00 kr

Beständiga betongkonstruktioner

Betongrapport nr 1, utg 2, 1998

Tryckt version

Denna rapport finns inte som digital version.

Denna rapport utgör i huvudsak en revidering av tidigare utgiven rapport med samma titel, Beständiga betongkonstruktioner, Betongrapport nr 1, 1991. Med åren som gått har erfarenhet och kunskap om betongens beständighet ökat. Behovet av att återigen samla kunskapen på området framkom inom föreningen och dess styrelse tillsatte därefter en kommitté att utföra ett revideringsarbete. Arbetet presenteras således i denna rapport och ett stort tack skall därför riktas till alla i kommittén som deltagit i arbetet. Ett speciellt tack riktas också till Banverket, Betongelementföreningen, Byggforskningsrådet, Cementa, Merox, SBUF, Stiftelsen svensk betongforskning, Svenska Fabriksbetongföreningen, Swerock och Vägverket utan vilkas ekonomiska stöd rapporten inte blivit till. Enskilda arbetsinsatser från kommittémedlemmar skall också uppmärksammas, både de som skett på fritiden och de som bekostats av respektive arbetsgivare.

Svenska Betongföreningen vill med denna rapport medverka till att idag befintlig kunskap blir tillgänglig och kommer till användning på bästa sätt. Detta sker kanske med störst genomslagskraft vid utveckling av nya regler och handböcker på området, inte minst inom det internationella standardiseringsarbetet i CEN, men det kan även ske direkt i praktiskt projekterings- och byggnadsarbete.

Klammerhäftad utgåva, format A4, 89 sidor.

Varukorg
Translate
Rulla till toppen