Nr 16 Betong och brand

930.00 kr1,180.00 kr

Betong och brand – Rekommendationer för att förhindra spjälkning i anläggningskonstruktioner

Betongrapport nr 16, 2011. Interimsrapport

Tryckt eller digital version

När det gäller brand är betong ett av de bästa byggmaterialen, men alla betongkonstruktioner är dock inte helt immuna mot brand. I främst tät och fuktig betong finns det risk för spjälkning, dvs. att ytskiktet lossnar, då betongen exponeras för höga brandtemperaturer. För att motverka risken för spjälkning har de större beställarna ställt krav på att den aktuella betongen skall brandprovas innan den används i tunnlar. Under det senaste decenniet har forskningen om brand och betong varit omfattande och man har då funnit att en tillsats av polypropylenfibrer (pp-fibrer) i betongen minskar risken för spjälkning väsentligt. En kommitté har arbetat med dessa frågor sedan 2003 och denna rapport utgör resultatet av det arbetet.

Föreningen kommer att påbörja arbetet med nästa utgåva av rapporten då tillgänglig forskning kan ge svar på de utestående frågor som behandlas i rapportens kapitel 4 ”Behov av FoU”.

Limbunden utgåva, format 17*23,5 cm, 62 sidor, alt. pdf-dokument.

Välj version

Tryckt version, Digital version för 1 användare, Både tryckt och digital

Varukorg
Translate
Rulla till toppen