Nr 18 ASR i svensk betong

1,100.00 kr1,350.00 kr

ASR i svensk betong – vägledning för nya och befintliga konstruktioner

Betongrapport nr 18, Utgåva 1, 2020

Tryckt eller digital version

ASR i svensk betong – vägledning för nya och befintliga konstruktioner, är resultatet från en nationell samling från näringsliv och institut som velat optimera användandet av ballastmaterial i Sverige utan att riskera skador i form av ASR. Betongföreningen vill med rapporten medverka till att dagens befintliga kunskap blir tillgänglig och kommer till användning på bästa sätt. Med färre tillgängliga ballasttäkter ökar transportavstånd från täkt till betongleverantör. Därför behövs nya och förfinade kunskaper om ballastmaterialets egenskaper och hur tillgängliga naturresurser kan utnyttjas mer optimalt med minsta bibehållen risk för ASR. Nya bindemedels skyddande effekter kan medföra att mer resursoptimerad användning av tillgängligt ballastmaterial är möjlig, vilket det inte tas hänsyn till i dagens regelverk och rekommendationer. I högre grad kommer man kunna använda sig av lokala ballastmaterial som annars kanske ratats. Rapporten ger rekommendationer för ett mer optimalt utnyttjande av befintliga täkter och visar hur entreprenadberg bör utredas under tillståndsprocessen för att senare i byggskedet kunna användas för betongändamål. Syftet är att främja en hållbar utveckling där god hushållning med material, råvaror och energi eftersträvas i enlighet med Miljöbalkens 1: a kapitel, § 1. I Sverige lever vi med en åldrande infrastruktur vilket medför ett ökat behov av tillståndskontroll och reparationsåtgärder för att förlänga livslängden i olika betongkonstruktioner. Riktlinjerna ger råd om hållbara reparationer av redan ASR-påverkade konstruktioner och ger förslag på en generell metodik för tillståndsbedömning och övervakning.

De rekommendationer som tagits fram i rapporten ska implementeras i den svenska tillämpningsstandarden för SS-EN 206 som är SS 137003. Speciellt gäller det den information som finns i Bilaga A – Rekommendationer.

Limbunden utgåva, format 169 * 239 mm, 228 sidor, alt. pdf-dokument. 

Välj version

Tryckt version, Digital version för 1 användare, Både tryckt och digital

Varukorg
Translate
Rulla till toppen