Ett nätverk av betongkunskap

Ansökan om korporativt medlemskap

Till korporativa medlemmar kan väljas företag, myndigheter och organisationer som

 • tillverkar och levererar betong eller betongprodukter
 • använder, utvecklar eller undervisar betongteknik
 • föreskriver, kvalitetssäkrar eller utreder användning av betong
 • levererar material eller produkter för användning inom betongsektorn
 • förvaltare av anläggningar och byggnader

Föreningen har f n ett 70-tal korporativa medlemmar. Anställning hos korporativt medlemsföretag medför inte personligt medlemskap i föreningen men rätt att närvara vid föreningens sammanträden och aktiviteter, samt åtnjutande av föreningens medlemsrabatter. En person utses som kontakt mellan företaget och föreningen men alla kan ta emot utskick av erbjudanden, inbjudningar m m. Inval av korporativ ledamot sker efter godkännande av styrelsen. Medlemsavgiften är för närvarande 2 500 kr/år. Därutöver debiteras en årlig serviceavgift i tre nivåer och den baseras på verksamhetens storlek. Aktuella nivåer är: små (1-24 anställda) som betalar 3 000 kr, medelstora (25-100 anställda) som betalar 9 000 kr resp stora verksamheter (fler än 100 anställda) som betalar 21 500 kr. Medlemsavgiften är momsfri, på serviceavgiften tillkommer 25 % moms.

Nordiska Betongförbundets tidskrift NCR (Nordic Concrete Research) är numera fri att läsas digitalt på Sciendo

Har du frågor om korporativt medlemskap, kontakta Betongföreningens VD Richard McCarthy, richard@betongforeningen.se

Fyll i formuläret nedan. I fältet uppgifter om företaget uppger du följande:

 • Företagets namn
 • Organisationsnummer
 • Företagets telefonnummer (växel)
 • Mobiltelefon till kontaktpersonen
 • Den adress till vilken ni vill ta emot material från föreningen.
 • Om ni vill att medlemskapet ska faktureras till någon annan adress än den ni valt att ta emot föreningens material till. Det är viktigt att ange fullständiga och korrekt fakturauppgifter för fakturan.
 • Om ni vill ha medlemsfakturan via epost, och i så fall till vilken.
 • Omsättning och antal personer i verksamheten.

Formulär