Ett nätverk av betongkunskap

Ansökan om korporativt medlemskap

Till korporativa medlemmar kan väljas företag, myndigheter och organisationer som

 • tillverkar och levererar betong eller betongprodukter
 • använder, utvecklar eller undervisar betongteknik
 • föreskriver, kvalitetssäkrar eller utreder användning av betong
 • levererar material eller produkter för användning inom betongsektorn
 • förvaltare av anläggningar och byggnader

Föreningen har f n ett 70-tal korporativa medlemmar. Anställning hos korporativt medlemsföretag medför inte personligt medlemskap i föreningen men rätt att närvara vid föreningens sammanträden samt åtnjutande av alla föreningens medlemsrabatter. En person utses som kontakt mellan företaget och föreningen men fler kan stå på epostlistan för utskick av erbjudanden, inbjudningar m m. Inval av korporativ ledamot sker efter godkännande av styrelsen. Medlemsavgiften är för närvarande 2 500 kr/år. Därutöver debiteras en årlig serviceavgift i tre nivåer och den baseras på företagets storlek. Aktuella nivåer är små (1-24 anställda) som betalar 3 000 kr, medelstora (25-100 anställda) som betalar 9 000 kr resp stora (fler än 100 anställda) som betalar 21 500 kr. Medlemsavgiften är momsfri, på serviceavgiften tillkommer 25 % moms.

Ett exemplar vardera av föreningens publikationer Betong resp NCR ingår i medlemskapet och adresseras till utsedd kontaktperson. Ytterligare prenumerationer till anställda inom företaget kan tecknas till medlemspris (495 kr + moms) i obegränsat antal och adresseras direkt till mottagarna. Har du frågor om korporativt medlemskap, kontakta Betongföreningens VD Richard McCarthy, richard@betongforeningen.se

Fyll i formuläret nedan. I fältet uppgifter om företaget uppger du följande:

 • Företagets namn
 • Organisationsnummer
 • Företagets telefonnummer (växel)
 • Mobiltelefon till kontaktpersonen
 • Den adress till vilken ni vill ta emot material från föreningen.
 • Om ni önskar prenumerera på Structural Concrete, Journal of the fib.
 • Om ni vill att medlemskap och ev prenumerationer ska faktureras till någon annan adress än den ni valt att ta emot föreningens material till. Det är viktigt att ange fullständiga och korrekt fakturauppgifter för fakturan.
 • Om ni vill ha medlemsfakturan via epost, och i så fall till vilken.
 • Omsättning och antal anställda.

Formulär

 1. Disputation på Chalmers

  fredag 6 mars kl 09:00 - 12:00
 2. Seminarium i Malmö

  måndag 9 mars kl 17:00 - 19:00
 3. Årsmöte och seminarium (samt middag kl 18)

  torsdag 16 april kl 13:00 - 16:40

Arkiv

Senaste kommentarer