Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

Klimatreducerat byggande

Betongbranschens målsättning är att betong för husbyggnation inom fem år ska nå en halverad klimatpåverkan, jämfört med den betong som användes år 1990.

År 2030 ska klimatneutral betong finnas på marknaden och år 2045 ska all betong som används i Sverige vara klimatneutral. Det kräver ett långsiktigt arbete med utveckling och implementering av ny teknik, ett arbete som pågår. Samtidigt är det viktigt att fokusera på åtgärder som kan vidtas och ge effekt inom en snar framtid. Därför handlar årets Betongdag om hur betongsektorn arbetar med klimatfrågorna idag.

Betongdagen samordnas med Betonggalan den 21 november i Stockholm.

Läs mer på betongdagen.se