Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

Välkommen till Svenska Betongföreningens årsmöte 2022
Webbinarium den 28 april

Tid: Torsdagen den 28 april kl. 13.00-14.00
Plats: Webbinarium – länk skickas före årsmötet
Anmälan: Senast den 19 april via https://betongforeningen.se/data/arsmote-2022/anmalan.php
Kontakt: admin@betongforeningen.se eller mobil/sms: 073-656 0903 (Marie Brunnberg)

Årsmötesförhandlingar
DAGORDNING

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringsman
 3. Röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Kallelsen
 6. Verksamhetsberättelsen
 7. Revisionsberättelsen
 8. Beslut om resultat- och balansräkningar, disposition av överskott samt ansvarsfrihet
 9. Val av styrelse, revisorer och valberedning
 10. Val av representanter för föreningens aktier vid bolagsstämman i Servicebolaget
 11. Budget och medlemsavgifter
 12. Meddelanden
 13. Övriga frågor
 14. Mötets avslutande


Medlemsavgiften

Du som ännu inte betalat in årsavgiften ombedes att göra det snarast. Här finns all information du behöver »