Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

Sedan 2018 har Sverige ett nytt regelverk rörande strålning från byggnadsmaterial, där bland annat referensnivåer för gammastrålning anges. I dagsläget ställs det dock inte några krav på att strålning från material skall deklareras eftersom det ännu inte finns en standardiserad mätmetod och gränsvärden att förhålla sig till. Däremot kommer det inom en nära framtid att ställas krav på att strålning från material, t.ex. betong, deklareras.

Vid RISE bedrivs forskning kring radon och gammastrålning från betong. Vid webbinariet kommer Magnus Döse vid RISE att presentera delar av sina resultat från sin forskning där bland annat följande kommer att tas upp:

  • Vilka faktorer påverkar avgång av radon från betong? Hur påverkar betongens fukttillstånd? Hur påverkar karbonatisering? Hur påverkar sprickor?
  • Kan användning av vissa bindemedel eller kombinationer av bindemedel medföra en minskad eller ökad avgång av radon?
  • Vilka modeller finns för beräkning av gammastrålning och aktivitetsindex?
  • Vilka gräns- och referensvärden rörande avgång av radon och strålning från betong finns det i branschens regelverk?

Anders Lindvall vid C-lab Thomas Concrete Group kommer också att ge en kort information om vad som händer inom revideringsarbetet av SS 13 70 03.

Läs mer och anmäl dig »

Lämna en kommentar