Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

Arrangör: Svenska Betongföreningens råd för betongforskning

Härmed inbjuds du till vår årliga intressanta workshop. Detta år med titeln Automatisering av betongbyggandet.

Tid: 22 oktober, 12:00-16:30.
Plats: Välj mellan närvaro på plats i Lund eller via web (länk) – FULLT i Lund, endast platser för deltagande via webben finns kvar.

Automatisering av byggandet ger möjlighet att bland annat förbättra byggandets produktivitet, kvalitet och arbetssäkerhet. Dagens byggsektor är emellertid utvecklad för att stötta existerande värdekedjor och byggsystem, och kan ses som en del i sektorns problem. Genom att ta ett helhetsgrepp och utveckla digitala verktyg som tillåter en mer effektiv samverkan, en mer detaljerad design i tidiga skeden samt en mer precis produktionsberedning och  produktionsautomation både i fabrik och på byggplatsen tar vi klivet till att modernisera byggbranschen.

Center för Byggrobotik i Lund är en samlad och affärsdriven ansats med ett etablerat samarbete mellan 15 aktörer som är nydanande i en bransch som kommer att/måste förändras i närtid. Projekten omsätter under åren 2019-2021 mer än 35 Mkr.

Centret för Byggrobotik vid LTH

  • kopplar digital design till produktionsberedning och produktionsautomation
  • utvecklar säkrare och mer jämställda arbetsplatser
  • tar fram anpassad robotisering för samverkan med arbetare på byggplatsen och i fabrik
  • nyttjar möjligheter med digitalisering; BIM, sensorer samt nya miljövänliga materiallösningar

Centrets samordning av byggrelaterad forskning och undervisning genom LTH:s OpenDoor ger även en möjlighet för byggbranschen att testa marknadsnära tekniker.

Syftet med workshoppen är att presentera och diskutera möjligheter och utmaningar med automatisering i byggandet i allmänhet och för betong i synnerhet.

Program

12:00 Lunch (Betongföreningen står för lunchen)
13:00 Välkomsthälsning
Björn Täljsten, Betongforskningsrådets ordförande
13:10 Byggrobotik och applikationer
Anders Robertsson, Professor LTH
13:40 “Internet of Construction”
Internationellt nuläge, TBD
14:15 Kaffe/Telefonpaus
14:45 Hur ska man komma vidare/samarbete med högskolor och universitet på nationell front
Ronny Andersson, Cementa
15:00 Diskussion och sammanfattning
15:30 Förevisning av Center för Byggrobotik (för er som är fysiskt på plats)
16:30 Avslutning

Anmälan

Anmälan är stängd.

Frågor att besvara innan workshoppen

För att diskussioner ska bli mer dynamiska ber vi dig att besvara några frågor i samband med anmälan. Vi sammanställer alla svar innan workshoppen.

  1. Vad känner du till om automation/3D i byggbranschen?
  2. Vilka fördelar ser du med automation?
  3. Vilka hinder/hot ser du med automation?
  4. Vilka områden tror du är mest fördelaktiga att automatisera ur ett ekonomiskt hänseende?
  5. Var tror du automatisering för betong och betongbyggande kommer ha störst påverkan?

Har du frågor, ring gärna Björn Täljsten på 070-5374370 eller skicka epost: bjorn.taljsten@ltu.se

Välkommen!

Björn Täljsten och Richard McCarthy genom Betongföreningens forskningsråd

Lämna en kommentar