Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

Betongens roll för att minska effekterna av klimatpåkänningar

Betongforskningsrådet bjuder in till workshop 24 september

Klimatförändringarna är ett faktum. Hittills har svensk forskning i stor utsträckning inriktat sig på att minska CO2-utsläppen och därmed stoppa eller i alla fall bromsa klimatförändringen. Men tiden mellan initiering av forskningsprojekt och användbara resultat är minst fem år. Minskningen måste ske redan idag. Det betyder att en väsentlig del av forskningen i stället bör bedrivas inom anpassning; d v s hur anpassar vi vårt samhälle och vår byggda miljö till förväntade klimatförändringar som ökade havsvattennivåer, högre temperatur, större risker för extrema vindar, snöfall, översvämningar, bränder och i förlängningen ökad migration från överhettade delar av världen? Vi anser att betongen kommer att ha en viktig roll i detta arbete. Det kan handla om att dels dimensionera för modifierade laster, dels använda betongen till att bygga vallar och andra skyddande konstruktioner. Betong kan också vinna marknadsandelar p g a att materialet tål fukt och brand bättre än flera konkurrerande material.

Syftet med workshoppen är att tydliggöra betongens möjligheter för att minska effekterna av klimatpåkänningar. Detta ska leda fram till konkreta förslag på forskningsinriktningar. Workshoppen är bred och ska behandla såväl materialet betong, konstruktioner i betong samt byggande i betong (material, konstruktion, produktion).

Läs mer och anmäl dig här »

Lämna en kommentar