Disputation: Natural corrosion in reinforced concrete structures

Vera Sandbergs Allé 8 Vera Sandbergs Allé 8, Göteborg

Samanta Robuschi, Konstruktionsteknik Chalmers tekniska högskola, disputerar den 9 dec enligt nedan. Titel: ”Natural corrosion in reinforced concrete structures”. Avhandlingen kan läsas på https://research.chalmers.se/publication/526958 Opponent: Assistant Professor, Branko Savija, Department of Materials, Mechanics, TU Delft, The Netherlands Examinator och huvudhandledare: Professor, Karin Lundgren, Konstruktionsteknik, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers Tid: den 9 december 2021 klockan 09:00 Plats: Vasa C, lecture room, [...]