Latest Past Evenemang

Licentiatseminarium på KTH

Kungliga Tekisa Högskolan, L42 Drottning Kristinas väg 30, Stockholm

PhD student: Viktor Peterson Thesis title: Assessment of shear and energy‐absorption capacity of reinforced concrete elements under impulsive loads Published in: https://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1790624&dswid=-9518 Time: 2023-09-20 at 13:00 (CET) Location: L42, Drottning Kristinas väg 30, Stockholm Zoom: https://kth-se.zoom.us/j/61778263892 Discussion leader: Associate Professor Yanyan Sha Department of Mechanical and Structural Engineering and Materials Science, University of Stavanger Supervisors:  Professor Anders Ansell, Docent Mikael [...]

Licentiatseminarium på Chalmers

Chalmers tekniska högskola Sven Hultins gata 6, Göteborg

PhD student: Fabio Lozano Thesis title: Explosions in urban environments: Modelling of gas explosions and risk of premature shear failure in reinforced concrete structures Published in: https://research.chalmers.se/en/publication/536892 Time: August 31st at 10:00 a:m Location: SB-H5, Sven Hultins gata 6 (SB2 building), Chalmers, Göteborg Or join remotely: https://chalmers.zoom.us/j/61462209186 Discussion leader: Richard Malm, Docent, PhD, Swedish Defence Research Agency (FOI) Supervisors: Mario [...]

Doktorandtjänst Byggmaterial, Klimatreducerad betong för anläggningsbyggande i kallt klimat

ANNONS Sista ansökningsdag 20 augusti. I norra Sverige sker stora investeringar av anläggningar för fossilfri stålframställning, ny kustjärnväg (Norrbotniabanan), hamnbyggnationer och anläggande av vindkraftverk. I dessa konstruktioner utgör betong det huvudsakliga byggnadsmaterialet. Enbart i Norrbotniabanan ska 250 betongbroar anläggas och en av anläggningarna för stålframställning motsvarar ca 10 % av Sveriges årliga fabrikstillverkade betongvolym I projektet är du som doktorand [...]