Fråga Experten: Gjuta lång betongskiva?

Jag ska gjuta ett betongbord/bänk som är ca 10 m lång och 1.2 m bred. Min fråga är om det finns något smidigare sätt än att gjuta en hel skiva i den storleken som också kommer va minst 3 cm tjock (då det blir väldigt tungt).

Jag har en tanke att man kan använda sig av ett tunt lager flytspackel med fiberförstärkt direkt på en formplyfa ca 1 cm tjock. Alternativt en annan typ av lätt betong som ger den känslan. Kommer också behandlas med lack alt epoxi för att vara extra slitstarkt. Men som sagt, vill ha så tunn betongyta som möjligt med också slitstarkt.
/Eric

För mig är en 12 m2 bords-/bänkskiva mycket stor, och kan vara lämpligt att låta en konstruktör räkna på tjocklek, armeringsmängd, täckskikt och betongkvalitet. Även underredet behöver vara anpassat för att klara vikten och för att fördela ut lasten från betongskivan, så även golvet det skall stå på.

Skulle exempelvis skivan bara vara upplagd i ändarna skulle denna 10 m långa ”balk” behöva vara flera decimeter tjock och ha ganska mycket armering.

Kan du få till att skivan har flertal jämnt fördelade (eller kontinuerligt) upplag kan du klara sig med en betydligt tunnare skiva. Även om du får till ett bra underrede, kan 3 cm ändå vara för tunt.

Möjligtvis kan det fungera om du gjuter skivan på plats, armerar ordentligt, och är noga med härdningen (skydd mot uttorkning). För att inte få problem med krökning och krympning av den 3 cm tjocka skiva kan det eventuellt funka bättre med cementbaserad (Portlandscemen) avjämningsmassa i stället för betong, typ de man har för avjämnade exponerade betonggolv (industri, garage, köpcentra, mm). Gjuter du ca 50 mm eller tjockare kan det funka med ”vanlig” betong, typ grov- eller finbetong.

För varje kvadratmeter stor yta går det åt 10 liter betong per centimeter tjocklek. Så med 3 cm tjocklek behövs 30 liter betong per kvadrat. Då en liter betong väger ca 2,35 kg kommer 1 kvadratmeter och 3 cm tjock skiva väga drygt 70 kg, eller hela skivan (12 m2, 360 liter) ca 850 kg. Att gjuta en så pass stor skiva i ett stycke kan således vara problematiskt, speciell om du inte tänkt att platsgjuta den.

Om du har tänkt att skivan skall gjutas upp-och-ner och/eller behöver lyftas på plats, tror jag inte att 3 cm tjocklek klarar de laster som detta innebär utan att spricka eller knäckas.

Ett annat problem med tunna skivor är att armeringen inte får lastbärande effekt, eftersom man vill ha den i dragzonen och på samma gång ha tillräckliga täckskikt för vidhäftningen. Tunnare tvärsnitt kan därför med fördel fiberarmeras för att fungera, men ger dock inte lika lastkapacitet som en traditionellt armerad platta.

Armeringen kan ändå behövas (mitt i tvärsnittet, och kan kombineras med fiber) för att minimera risken för krympsprickor. Stålfiber har generellt bättre verkan än plastfiber, och glasfiber är inte så beständiga i betong (av den basiska alkaliteten). Fibrerna kan tendera att synas i ytan, speciellt om den slipas, något som kanske kan ser lite tråkigt ut.

Formen behöver givetvis vara tillräckligt stabil för en så pass stor gjutning, men också plan och gärna tät och av ett ickesugande material. Oftast försöker man gjuta bänk-och bordskivor upp-och-ner, då formytan blir den finaste.

Det kan funka att ha den gjutna överytan som färdig yta också, men då bör man slipa den när betongen har hårdnat för att få till planheten, hårdheten och slitstyrkan. I stället för att slipa kan man tänka sig att betongen fin-glättas, pss. som man gör med betonggolv.

En slipad betong ger ett annat utseende än en formyta (eller glättad), då det exponerar ballasten i varierande grad. Man kan då behöva tänka på ballastens nyans, och dess kontrast mot cementpastan. Med tanke på eventuell nedsmutsning kan en mörkare betong kan vara att föredra framför en ljusare, något man jan påverka genom att infärga/pigmentera betongen.

Givetvis behöver skivan ytbehandlas för att dammbinda och göra den någorlunda smutstålig. Olika preparat kan också påverka nyansen på betongen, varför det kan vara idé att testa först på en bit så det blir som man tänkt sig.

För att få ner vikten på en betongkonstruktion kan man antingen göra tunnare tvärnitt, ursparningar, håligheter, mm, eller sätta samman betongen så den får lägre densitet. Lättar betong kan göras med hög lufthalt (typ gasbetong, skumbetong, mm) eller genom att ersätta ballasten helt eller delvis med lättare material (lättklinker, EPS-kulor, mm). Men med lägre densitet får man också motsvarande lägre hållfasthet och slitstyrka, vilket inte är önskvärt i ditt fall.

Så om du inte vill gjuta en tjock skiva, kan det vara idé att platsgjuta den, och då med armeringsnät och eventuellt fiber. Jag tror inte på tanken att försöka få till en betong med lägre densitet. Man kan tänka sig ett cementbaserat fiberförstärkt spackel på en ickesugande byggskiva, som platsbyggs utan skarvar med rörelser. Problemet med trä är att dess fuktrörelser kan vara betydande, vilket då kan ge problem med sprickbildning och släpp. Dessutom misstänker jag att dessa spackel inte ger tillräcklig slitstyrka och ythårdhet.

Vill du inte platsbygga, och ändå ha en någorlunda tunn skiva, tycker jag du skall sektionera i hanterbart stora delar, exempelvis 5 st 1,2×2,0 meter. Detta underlättar även gjutningen betydligt, och med en bra form kan denna återanvändas ett flertal gånger. Funkar då med ”vanlig” betong, även om 3 cm tjock. Det kan vara idé att låta en mekanisk verkstad tillverka en form i plåt, detta ger som regel mycket bra resultat, speciellt om man få kanterna bockade och formen helt tät. Med flera skivor får då acceptera skarvar och eventuell nyansskillnader mellan dem, men kan å andra sidan ge ett fint intryck.

En annan fördel med att sektionera är att om en gjutning inte blir som du tänkt, är det betydligt enklare att göra en ny istället för att behöva gjuta om en skiva med hela längden. Ett annat alternativ är att du låter en ”prefabtillverkare” (betongelement) tillverka skivorna, då kan du vara ganska säker på att det blir bra. De kan då även hjälpa till att dimensionera plattorna/skivorna så de klarar dina förutsättningar och önskemål. De kan säker också få till en betongskiva som är 10×1,2 meter stor, och inte allt för tjock.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group

Varukorg
Translate
Rulla till toppen