Fråga Experten: Namn på betongyta?

Jag vore tacksam om ni kan hjälpa mig med namnet på en sådan betongyta som ser ut som träpanel. Jag är översättare från finska till svenska och namnet i direkt översättning blir ”icke intryckt betongyta”. Sådana alphus byggs nu i Levi, gatuplanens väggytor är belagda med altaskiffer och lägenhetsdelen ser ut som träfasad men är av betong.
/Riitta Björk

När det gäller betongytor som gjutits mot träpanel har vi i Sverige inget sammanfattande namn. Istället skriver vi ”betongyta gjuten mot träform”. Sedan kan träets yta ha varierande karaktär beroende på hur virket har framställts. Då kan vi exempelvis skriva ”betongyta gjuten mot träform med klingsågade bräder” eller ”betongyta gjuten mot träform med blästrade bräder”. Klingsågade bräder betyder att bräderna vid sågverket framställts med en roterande sågklinga. När klingan blir sliten avtecknar sig böjda linjer på träytan. Det finns också ramsågade och bandsågade samt hyvlade bräder som kan användas som form. Blästrade bräder betyder att dessa sandblästrats så att fibrerna och eventuellt kvistarna framträder mer och ger karaktär åt ytan. Vanligen är bräderna till betongformar spontade.

Av ekonomiska skäl gjuter man ofta först en matris av gummi eller elastisk plastmassa mot träet. Därefter gjuts betongen mot denna matris som placerats i formen. En sådan matris är lättare att efter gjutning göra ren från betong än träet direkt. Därmed kan flera gjutningar ske mot samma matris, utan att det påtagligt inverkar på ytans utseende. Den först nämnda beteckningen ovan är nog den du bör använda.
/Arne

Varukorg
Translate
Rulla till toppen