Fråga Experten: Stödsula till mur

Jag har ett Per Albin-torp med tillhörande ladugård. Nocken på lagår’n är fortfarande ”rak” och taket håller tät men det börjar bli problem. Hörnen på den murade djurdelen har börjat svikta cirka en och en halv meter från hörnet. Allt murat i betongsten (1930?).

Långsida
5 cm spricka vid fönstret på övre långsidan, ca 1 meter in från hörnet.

Kortsida
Övre delen av väggen har börjat luta utåt.
Stenarna har glidit ut ca 1 cm längs en tydlig spricka i murbruket, med början ca 1,5 meter in från övre hörnet.
Nedre delen av väggen är på väg att göra samma sak men har inte kommit lika långt.

Mark
Mycket sandig jord, lätt att gräva i med en spade.
Det lutar svagt ned mot älven ( 1 km bort).
Det lutar ned mot en bäck på bortre kortsidan (Stolpdelen av ladugården).

Jag kommer att sätta takrännor på ladugården under våren.

Saker jag undrar över:
Kan jag lyfta hörnen och rikta upp väggen?
Kommer dränering av grunden att påskynda sättningen?
Bör jag riva vägg, grund och börja om ? (Palla upp överbyggnaden först)
Kan jag återanvända betongstenen eller byta ut den mot tegel eller lättbetongblock?

Stödsula /stödmur
Kan jag gjuta stödmur i 1 m sektioner och återanvända befintlig grundmur (1 m djup), plocka ner stenarna och rätta upp grunden för att sedan mura upp väggen igen?
/Glenn

Murade konstruktioner kräver en stabil grundläggning för att fungera, och eventuella rörelser tas av att murbruket spricker (och inte murblocken). Störa rörelser kan bli problematiskt då fogen/bruket öppnar upp muren och det finns risk för bärigheten.

Det borde fungera fint att lyfta hörnet som ”satt sig” (utan att riva väggen) och förstärka upp bärlagret och gjuta om grundmuren. Om du dränerar borde marken stabilisera sig, och inte påskynda sättningen. Betongstenen (hålsten) kan återanvändas om den är hel och rengörs från gammalt murbruk.

Om du har svårt att få till bärighet i marken kan du gräva ner strax under grundmuren och gjuta en armerad ”klack” runt huset. Den bör åtminstone vara 20 cm och ha minst två längsgående armeringsjärn (min 12 mm). Under grävandet och gjutandet kan väggarna behöva stagas upp, då du behöver gräva ut en bit under grundmuren. Du kan göra det i etapper, låt då armeringen sticka ut så du kan få med den i nästa etapp och skarvlängd gärna 60 cm.

Det kan också fungera bra utan att gjuta betongklack om du kan få till dräneringen gräver bort sanden, lägger geoduk och bygger ett bärlager med packad krossad sten.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group

 

Varukorg
Translate
Rulla till toppen