Fråga Experten: Täta husgrunden?

Vi har problem med att det rinner regnvatten in i vår husgrund. Huset är ett gammalt timmerhus som står på en låg naturstensmur vid ett sluttande berg. Utanpå grundstenarna har man någon gång i tiden gjutit en cement- eller betongklack (vad är skillnaden?).

Vi vill nu täta så att vattnet inte rinner in i grunden. Vår tanke är att rensa bort jord och gräs cirka en halv meter eller mer och sen eventuellt gjuta på ett exra lager cement/betong på befintlig cementklack samt använda någon form av tätningsmedel. Hur ska vi göra?
/Karin

Jag skulle tro att det är fullt tillräckligt att gjuta upp en ny ”klack” för att stoppa vatten från att rinna in i husgrunden. Dock kan det kanske vara svårt att helt förhindra att vatten tar sig in (exempelvis i sprickor m.m.).

Börja med att göra rent ordentligt och få bort allt organiskt material. Lösa bitar av grunden och berget tas bort eller muras fast samt otätheter och hål fylls igen. Till detta kan exempelvis användas ett cementbaserat reparationsbruk, finbruk, expanderbruk, fix m.m.

Klacken kan du förslagsvis gjuta med finbetong, och är den lite större kan det funka bra med grovbetong. För att inte lagningarna/tätningarna och klacken skall torka för fort, se gärna till att husgrunden är uppfuktad innan, och efter att du gjutit skyddar betongen från uttorkning den första veckan.

För att försäkra dig om att klacken fäster ordentligt mot berget kan du borra in dymlingar (bitar av armeringsjärn) , expanderbult, eller liknande, med ca 10-20 cm avstånd i berget. Bruk/fix samt fin- och grovbetong finns att köpa på bygghandeln. Kolla för säkerhets skull på påsen så att de är anpassade för att vara utomhus.

Cement är en delkomponent i bruk och betong, och reagerar kemiskt med blandningsvattnet. Reaktionsprodukterna fungerar som ett klister som tillsammans med ballasten (sand, grus och sten) ger betongens dess unika egenskaper (hållfasthet, beständighet m.m.).

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group

Varukorg
Translate
Rulla till toppen