Nr 14 Att beskriva betongytor

810.00 kr

Att beskriva betongytor

Betongrapport nr 14, 2009

Tryckt version

Denna rapport finns inte som digital version.

Rapporten redovisar en modell för analytisk definition av ytors visuella uttryck. De är fem till antalet och beskrivs i kapitel 1: Helhetsformer, ytmönster, ytstruktur, gråton och kulör.

I matrisform behandlas i kapitel 2 till 4 olika vanligt förekommande utföranden av betongytor. Utförandena innefattar material och metoder för såväl platsgjuten som prefabricerad betong. Där behandlas ytor både gjutna mot form och uppåt i form, s.k. överytor. Kapitel 5 avser kontroll. I kapitlen 2 – 5 finns också rekommendationer till vad som ska anges i beskrivningstexter för ett byggprojekt.

En modell för att beskriva betongytor finns i kapitel 6. I modellen definieras den beskrivna ytan som antingen en normalyta eller en specialyta, varvid till den senare hör sådana ytor som har en avgörande betydelse för byggnadsverkets estetiska uttryck. Det torde t ex betyda att alla ytor i fasader tillhör denna kategori. Utgångspunkten är att projektören i möjligaste mån ska beskriva ytorna i kvalitetstermer och därmed inte detaljera utförandebeskrivningen. Modellen anger därför att kraven ska ställas genom referensytor, provgjutningar och likare med vissa toleransangivelser.

Betongföreningens syfte med denna rapport är att strama upp och förenkla arbetet med ytor av betong. Framförallt har ambitionen varit att i relationen mellan projektör och utförare skapa rutiner för hur ytor av betong kommer till och hur krav ställs och tillfredställs.

Klammerhäftad utgåva i A4-format, 56 sidor.

Varukorg
Translate
Rulla till toppen