Ett nätverk av betongkunskap

Betongföreningens yngrenätverk

Betongföreningen har startat ett nytt nätverk, Yngrenätverket, som riktar sig till våra yngre kollegor (under 35 år) i betongbranschen. Målet är att sprida kunskap, nätverka och främja intresset för betong i hela byggsektorn. Nätverkets regionala grupper kommer att ha möjligheter att samverka med Betongföreningens programråd.

Nätverket stöds av Betongföreningen, men meningen är att nätverket ska kunna verka självständigt med egen styrelse och budget. Deltagare under 30 år ges gratis enskilt medlemskap i Betongföreningen.

Styrelsen leds av ordförande Niklas Karlsson från Tyréns. Övriga styrelsemedlemmar är Samanta Robuschi (Chalmers), Fabian Tomt (Tecnoresolut), Louise Andersson (RISE, representerar Rebet) samt Elisabeth Metsalo (STRABAG, representerar Betongföreningen).

Du når yngrenätverketet lättast via Facebook och Linkedin eller via epost yngrenatverket@betongforeningen.se

Disputationer och lic seminarier

ÄLDRE | NYARE

Registrera dig för föreningens nyhetsbrev!

Klimatguiden

Arkiv