Betongforskningsrådet

Ett nätverk av betongkunskap

Betongforskningsrådet

Svenska Betongföreningens råd för betongforskning har till uppgift att vara det främsta forumet för forskning och utveckling för betongområdet.

Varför en Betongförening?

 • Kompetens, utbildning och kunskap!
 • Oberoende förening som verkar för den svenska betongteknikens främjande och utveckling.
 • Seminarier, studiebesök m.m.
 • Rapporter som hela byggsektorn står bakom.

Forskningsrådets uppgifter

(Sammanfattande)
 • Aktivt verka för att den svenska betongbranschen skall hävda sig väl i Sverige och internationellt.
 • Initiera angelägna forsknings- och utvecklingsområden.
 • Aktivt försöka påverka forsknings­finansiärer för effektiv utveckling och forskning.
 • Sprida information om betongforskningen i Sverige.
 • Föreslå Svenska Betongföreningens representanter i Nordiska Betongförbundets forskningskommitté samt i Fédération Internationale du Béton, fib.
 • Vara till förfogande för forskningsfinansiär som önskar synpunkter och råd rörande fördelning av forskningsmedel.
 • Nominera pristagare (Swedish Concrete Award, Guld-medaljen, Årets betongforskare, Bästa artikel i NCR, m.m).

Här finns listor på alla högskolors forskarutbildningsprojekt inom betongområdet

Rådets medlemmar

Kommande Event

Råd/nätverk

Permanenta råd

Programråd

Övriga råd

Kommittéer och kommissioner

Varukorg
Translate
Rulla till toppen