Ett nätverk av betongkunskap

Hållbarhetsrådet

Hållbarhetsrådet bildades 2009 och har till uppgift att verka för ökad kunskapsspridning samt vidareutveckling av betongens egenskaper inom ett hållbart boende och byggande.

Rådet arrangerar interna och externa informationsmöten. Rådets uppgift är även att aktivt arbeta med att svara på remisser, skriva handledningar, initiera forsknings- och utvecklingsprojekt samt bevaka utländsk forskning och utveckling inom hållbart byggande med betong.

Miljöcertifiering

Kommittéarbetet ”Miljöcertifieringssystem för ökad hållbarhet – betongbyggande” initierades 2011 medan huvuddelen av arbetet gjordes under 2012. Projektet finansierades av SBUF (med Peab som sökande part) och av företag inom cement- och betongsektorn. Kommittéarbetet resulterade bland annat i vägledningar och hjälpmedel som vänder sig till många yrkeskategorier inom hela byggsektorn. Projektresultaten redovisades i början av 2013 och finns nu för kostnadsfri nedladdning på sidan Miljöcertifiering. Rådet har god kontakt med certifieringsexperter och Sweden Green Building Councils arbetsgrupper, vilket ger rådet ett bra utgångsläge för att aktivt delta vid utvecklingsarbetet av certifieringssystemen.

Robust LCA:

Hållbarhetsrådet deltar i arbetet inom projektet ”Robust bedömning av material och konstruktioner med systemanalytiska verktyg”. Projektet initierades av IVL som också utför den största delen av själva arbetet. Rådet har med flera representanter i projektets olika grupper, där främst Otto During från CBI Betonginstitutet arbetar operativt.

fib 2012:

I ett samarbete med fib-symposiet i Stockholm 2012 genomförde rådet ett externt seminarium om hållbarhet och betong. De inbjudna talarna var verksamma inom detta område med Sverige som utgångspunkt. Föredragen hölls på engelska med ca 40 registrerade deltagare.

Hållbarhetstema på årsmötet

Tisdagen den 23 april 2013 hölls Betongföreningens årsmöte som detta år hade ett inledande seminarium under temat hållbarhet.

 1. Tobias Bergström, från Sweden Green Building Council, informerade om nyheter samt framtiden för miljöcertifieringar.
 2. Anders Rönneblad från Cementa diskuterade om miljöcertifieringar är ett hot eller en möjlighet för betongsektorn.
 3. Lars-Gunnar Lindfors, från IVL Svenska Miljöinstitutet, berättande bland annat om ett projekt vars mål är en rättvis bedömning av byggmaterial med LCA.
 4. Karin Comstedt, från HeidelbergCement Sweden, talade om hur cementproducenter i norra Europa ska lyckas med noll koldioxidutsläpp under produkternas livscykel.

Medlemmar

 • Anders Rönneblad (ordförande)
 • Kajsa Byfors (sekreterare)
 • Richard McCarthy (kommunikations­ansvarig)
 • Gösta Lindström
 • Marie Bergman
 • Mats Öberg
 • Mikael Hallgren
 • Markus Peterson
 • Anders Lindvall
 • Mats Emborg
 • Ronny Andersson
 • Robert Larsson
 • Arne Hellstöm
 • Fredrik Winberg
 • Lise Langseth
 • Kristina Gabrielii
 • Otto During
 • Christian Simmons
 • Pia Öhrling
 • Lisa Engqvist
 • Karin Comstedt
 • Carola Mattson
 • Ulrika Nelfelt
 • Karin Petterson
 • Helene Wengholt Johnsson
 • Malin Löfsjögård

Epost: hallbarhetsradet@betongforeningen.se

NATURBetongföreningen sponsrar Natur & Miljöboken som ges ut till elever i årskurs 4-6 i kansliets närområde. Ett roligt och inspirerande läromedel för att lära sig mer om miljön och vår natur. Besök Svenska Kunskapsförlaget här!

Disputationer och lic seminarier

ÄLDRE | NYARE

Registrera dig för föreningens nyhetsbrev!

Klimatguiden

Arkiv