Ett nätverk av betongkunskap

Programråd Syd

Uppgift

Vårt sydligaste programråd har som uppgift att anordna föreningsmöten, utflykter och andra aktiviteter för föreningsmedlemmar i södra Sverige. Rådet ska också verka för att antalet medlemmar i denna region ökar och att värdefull information blir publicerad på www.betong.se.

Medlemmar

  • Jenny Larsson (Ordf)
  • Christoff Hagelin
  • Johan Hellqvist
  • Magnus Johnsson
  • Patrik Larsson
  • Kristian Tammo

Epost: programradsyd@betongforeningen.se

Disputationer och lic seminarier

ÄLDRE | NYARE

Registrera dig för föreningens nyhetsbrev!

Klimatguiden

Arkiv