Programkväll i Göteborg

Datum: tisdagen den 3 maj 2011
Klockan: 16.00 – ca 18.00
Plats: Sweco, Gullbergs Strandg. 3, Göteborg – se karta
Anmälan: Anmälningstiden har gått ut


Nanotekniken har utvecklat nya spännande applikationer – och en av dem som rönt stor uppmärksamhet är den fotokatalytiska effekten hos titandioxid. Tekniken är nu så utvecklad att den blivit till en kommersiell produkt. Vi ska den här eftermiddagen fördjupa oss i resultaten från försök på Amiralsgatan i Malmö, där Malmö Stad i samarbete med Starka lagt betongplattor med titandioxid för att reducera kväveoxiderna i luften.

16.00-16.15 Info från Betongföreningen
Anders Lindvall
16.15-17.00 Hur fungerar fotokatalytisk rening och vad är TiOmix?
Åsa Nilsson, Cementa
17.00-17.15 Lätt förtäring
17.15-18.00 Resultat från Malmöprojektet
Tomas Ohlsson, Malmö Stad