VD har ordet

Nu är sommaren här, med efterlängtad semester för de allra flesta. Efter en lång period med idel stress och deadlines kan man nu kanske ladda batterierna och tänka i lite vidare banor, i den eventuella hängmattan. Släpp tankarna loss, det är sommar. Vad är det vi har för utmaningar i byggsektorn egentligen? Jag tror de flesta håller med om att bostadsbristen är prioritet nummer ett. Utan bostäder fungerar inte samhället och den ekonomiska tillväxten stannar av. Varför får vi inte fart på byggandet? Ett första resonemang kommer från professor Hans Lind på KTH som menar att bostadsbristen har politiska, marknadsmässiga och strukturella förklaringar. Hans har länge pratat om att vi behöver ett nytt miljonprogram för att skapa cirkulation på bostadsmarknaden och möjliggöra för våra ungdomar och studenter att hitta egna (enklare och billigare) förstagångsboenden. Likt den första skraltiga, men ock så kära!, bilen. Med tiden byter man upp sig, och det är så det ska vara i en fungerande ekonomi. Hans menar att ansvaret för bostadsbyggandet inte borde ligga hos kommunerna utan hos staten alternativt storstadsregionerna.

Effektiviteten i byggandet kan också belysas. En tanke som lanserats av Viktoria Sundquist på Chalmers är hur själva upphandlingsförfarandet går till. Är det optimalt att konkurrensutsätta många leverantörer i varje enskilt projekt? Nej, istället talar hon om de positiva effekter man faktiskt kan få av fördjupade relationer med en eller ett fåtal leverantör. Det handlar om ökad produktivitet, kortare projekttider, högre kvalitet, bättre utnyttjande av resurser och en ökad säkerhet på byggarbetsplatserna. Det finns idag exempel på företag som övergett konkurrensutsatt upphandling och nu arbetar med några få leverantörer.

Vi kan också effektivisera byggprocessen genom att utveckla digitaliseringen i byggsektorn. Tidningen Byggindustrin nr 15 hade rubriken ”Miljonregn till IT inom byggandet” på sin framsida i slutet på april. Närmare hälften av de 430 miljoner kronor Vinnova, Energimyndigheten och Formas satsar gemensamt på fem nya strategiska innovationsprogram går till ”Smart Built Environment”, ett program för att utveckla digitalisering i byggsektorn. En rolig koppling till detta är att Betongföreningens årsmöte den 28 april, som i år hade temat ”Innovation – en motor för betongsektorns utveckling”, hade ett inlägg med rubriken ”Digitalisering inom byggsektorn”. Andra inslag under årsmötet var erfarenheter av industriellt bostadsbyggande, bakterier som fixar betongsprickor, Bygginovationen som innovationsmotor, trådlösa mätsystem för temperaturmätning samt optisk mätteknik. Under förmiddagen höll Hållbarhetsrådet ett öppet möte för att följa upp sitt arbete. Rådet gör ett fantastiskt jobb, precis som de andra råden. Utan allt arbete som pågår i våra olika råd skulle Betongföreningen inte var det den är idag. Antal aktiviteter är mycket stort just nu, och vi har också flera kommittéer i gång samtidigt. Vi ser fram emot Träffpunkt Betong i Stockholm den 7 oktober. Samma ställe som förra året, Clarion Hotel Sign vid Norra Bantorget. En matrikel kommer också att produceras under året. Programrådens aktiviteter presenteras på hemsidans kalendarium som uppdateras kontinuerligt. Närvaron på de sociala medierna ökar. Linkedin-gruppen har nu drygt 600 medlemmar, vilket känns väldigt roligt. Att vara VD för en sådan fantastisk förening som denna är otroligt roligt. Och givande. Jag önskar alla medlemmar en riktigt skön och avslappnande sommar!

Richard McCarthy
richard@betongforeningen.se

Kommittéer

En nystartad kommitté ska ta fram riktlinjer för ASR i betong. En annan kommitté håller just nu på och reviderar Betongrapport nr 10 (Självkompakterande betong – Rekommendationer för användning) från 2002. Revideringen av Betonghandbok Material från 1994 fortsätter med full kraft. Slutligen har vi beslutat att revidera Betongrapport nr 11 (Vägledning för val av exponeringsklass enligt SS-EN 206-1) från 2009.

Styrelsen

Vår styrelse har fått tre nya ledamöter. Vi välkomnar Richard Malm, KTH (kassaförvaltare), Johan Söderqvist, Celsa Nordic (vice ordförande) och Annika Gram, CBI Betonginstitutet!

Richard Malm

Richard Malm

Richard Malm arbetar dels som forskare vid KTH Betongbyggnad där han är ansvarig seniorforskare för konstruktionsforskningen inom Svenskt Vattenkraft Centrum (SVC) samt som specialist vid Sweco Vattenkraft och dammar.

Johan Söderqvist

Johan Söderqvist

Johan Söderqvist arbetar som utvecklingschef inom koncernen Celsa Nordic. Celsa Nordic har ett stålverk i Norge som tillverkar armering och förädlingsföretag, Celsa Steel Service, i de nordiska länderna.
Annika Gram

Annika Gram

Annika Gram är forskare på CBI Betonginstitutet och arbetar inom området färsk betong. Hon har specialiserat sig på reologi och hur den påverkas av bland annat ballastens kornform.

Henrik Wenngren, Sweco, kommer att vara föräldraledig och avgår därför från styrelsen. Även Peter Utgenannt, CBI Betonginstitutet, och Marie Bergman, fd Strängbetong lämnar styrelsen. Vi tackar för ert fina arbete!

Övriga styrelseledamöter omvaldes: Mats Öberg, Saint-Gobain Weber (ordförande), Anders Lindvall, Thomas Concrete Group (sekreterare), Katja Fridh, LTH, Mats Hellström, Cementa och Malin Löfsjögård, Svensk Betong.

Pris för bästa artiklar i Nordic Concrete Research

År 2012 instiftade Betongforskningsrådet pris för bästa artiklar av unga svenska forskare och doktorander i Nordic Concrete Research, NCR. Vi gratulerar tre nya NCR-pristagare!

NCR nr 48: Katalin Orosz
Titel: Crack Development and Deformation Behaviour of CFRP-reinforced Mortars
Avdelning: Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, LTU

NCR nr 49: Arezou Baba Ahmadi
Titel: Mineralogical, Physical and Chemical Characterization of Cementitious Materials Subjected to Accelerated Decalcification by an Electro-Chemical Method
Avdelning på Chalmers: Byggnadsteknologi
Avdelning på CBI: Betong och Berg

NCR nr 51: Niklas Johansson
Titel: Methods to Optimize Aggregate Distribution – Evaluation by Concrete and Mortar Experiments
Avdelningen för byggkonstruktion och -produktion, LTU
samt Cementa

Läs mer »

Nya korporativa medlemmar

AB Svensk Byggtjänst, Stockholm
Byggsystem Direkt Sverige AB, Laholm
Serneke Anläggning AB, Göteborg

Nya enskilda medlemmar

Handläggande konstruktör Seif Alamerison, Kåver & Mellin AB, Stockholm
Nadia Al-Ayish, CBI betonginstitutet, Farsta
Structural Designer Bashar Alshathir, SWECO, Stockholm
Jonas Andersson, Trelleborg
Studerande Andreas Björnqvist, Trelleborg
Betongansvarig Mikael Blombäck, Prefabmästarna Sverige AB, Öjebyn
Produktions- och Kvalitétstekniker Björn Cullbrand, Centrum Påle AB, Älvängen
Kvalitets- och Teknikchef Lisen Edlund, Skanska Stomsystem AB, Strängnäs
Student Samir El Mourabit, Bromma
Projektinköpare Sandra Elstig, NCC Construction, Solna
Tekn Dr Håkan Eriksson, GeoMind KB, Nacka
Andrés Espinosa, KTH, Stockholm
Florentina Farcas, FEI-Betongingenjör, Skärholmen
Thomas Forsberg, Luleå
Civ Ing Erik Goverde, Goverde&Co AB, Skummeslövsstrand
Jakob Gunnarsson, Luleå
Finance & Sustainability Kajsa Hebeler, HeidelbergCement, Stockholm
Daniélle Holm, Hägersten
Mikael Holmström, Piteå
Civilingenjör Gabriel Johansson, CBI Betonginstitutet AB, Lund
Projektör/Arbetsledare Christer Josefsson, Ljusdals Väg & Schakt AB, Ljusdal
Hamid Karami, Hägersten
Anläggningskonstruktör Yeasmeen Khaleda, Sweco Civil AB, Stockholm
Civilingenjör, Projektledare Abbas Khayyami, Malmö stads Gatukontor Malmö
Arbetsledare Henrik Liljemark, JM Entreprenad AB, Solna
Eric Lindell, Luleå
Dr Jan Erik Lindqvist, CBI Betonginstitutet, Lund
Teknisk säljare Jörgen Malmström, Skanska Asfalt och Betong AB, Luleå
Mikael Nilsson, AB Kallax Bygg, Luleå
Katalin Orosz, Luleå
Student Betongingenjör Patric Strand, Gävle
Adam Persson, CBI Betonginstitutet, Lund
Broingenjör Roushanak Rouhani, Trafikkontoret, Stockholm
Konstruktör Anders Sagemo, Port Engineering Göteborg AB, Göteborg
Stefan Sandin, Luleå
Peter Simonsson, Södra Sunderbyn
Betongingenjörstudent Björn Skytt, Kungsängen
Marcin Stelmarczyk, The Green Dragon Magic, Stocksund
Alf Stenman, Piteå
Peter Sundberg, Luleå
Student Altaf Yasin Tarid, Stockholm
Sofia Utsi, Luleå
Byggnadskonstruktör Kjell Wikman, Preconia AB, Nyköping
Lars Wikström, Piteå

Vi ber att få tillönska våra medlemmar en skön sommar!

Vi ses i höst igen och till dess, håll koll på föreningens kalendarium »