Årsmöte och seminarium 2019: Hållbart byggande med betong

Betongvänner!

Inför årets tema har vi samlat företrädare från alla delar av byggsektorn som ska delge sina erfarenheter inom området hållbart byggande. Det är många aktörer som samverkar i byggprocessen och årsmötet ger därför en bra möjlighet att få en samlad bild av byggandet och därtill kan vi också se fram emot många intressanta diskussioner.

Förutom produktionsmetoder vid cementtillverkning och utnyttjande av betongens värmetröghet för minskad energianvändning får vi bland annat höra om nya beräkningsverktyg för klimatpåverkan och livscykelanalys. Vi får också höra mer om branschens färdplan för klimatneutral betong. Två stora beställare ger sin syn på hållbart byggande och dagen avslutas med att en byggkonsult och en entreprenör berättar om hur de arbetar med hållbarhet.

Betong är ett robust och långsiktigt hållbart material med lång livslängd och litet drift- och underhållsbehov. Med årets tema vill vi fokusera på det hållbara byggandet där betongen fyller en viktig funktion.

Varmt välkommen!

Michael Åhström, ordförande Betongföreningen


I år har RISE CBIs Intressentförening sitt årsmöte på samma dag och plats. 09.30 startar deras årsmöte med efterföljande informationsseminarium ”Aktuella projekt och trender”. Se inbjudan och program här. Det blir alltså en heldag i betongens tecken.