VD har ordet

Här kommer en sommarhälsning från VD. Dags för de berömda batterierna att laddas – nu är sommaren och semestern äntligen här med tid för lite eftertänksamhet.

Betong är ett viktigt samhällsbyggnadsmaterial, det råder det inga tvivel om. Det är det mest använda av alla industriellt framtagna material och används för byggande av infrastruktur, byggnader och en rad andra olika konstruktioner. Samtidigt måste vi bry oss om miljön – och det råder inga tvivel om att betongbranschen arbetar hårt med frågorna! Branschens målsättning är att betong för husbyggnation inom fem år ska nå en halverad klimatpåverkan, jämfört med den betong som användes år 1990. År 2030 ska klimatneutral betong finnas på marknaden och år 2045 ska all betong som används i Sverige vara klimatneutral. Det kräver ett långsiktigt arbete med utveckling och implementering av ny teknik, ett arbete som pågår. Samtidigt är det viktigt att fokusera på åtgärder som kan vidtas och ge effekt inom en snar framtid.

Av dessa anledningar har det varit fokus på hållbarhet både vid vårens årsmöte och kommande Betongdag. Med temat Klimatreducerat byggande handlar Betongdagen om hur betongbranschen arbetar med klimatfrågorna idag. Betongdagen samordnas med Betonggalan den 21 november i Stockholm. Läs mer ».

Även Betongforskningsrådets workshop den 24 september i Stockholm kommer att handla om klimat, eller rättare sagt klimatpåkänningar. Med temat Betongens roll för att minska effekterna av klimatpåkänningar vill vi tydliggöra betongens möjligheter för att minska effekterna av klimatpåkänningar. Målet är att workshoppen ska leda fram till konkreta förslag på forskningsinriktningar. Workshoppen är bred och ska behandla såväl materialet betong, konstruktioner i betong samt byggande i betong (material, konstruktion, produktion). Läs mer »

Rådet för estetik kommer återigen att arrangera betonggjutning för allmänheten i samband med arkitekturfestivalen Open House den 4-5 oktober i Stockholm.

Rådet för Teknik och vidareutbildning har precis reviderat Betongrapport nr 8: Vidareutbildning inom betongområdet. Den största förändringen i den nya utgåvan är att certifikatens giltighet framöver blir 10 år. Rapporten träder i kraft den 1 januari 2020, men övergångsregler kommer att finnas.

Kommittéer som är verksamma idag är Hållbart samhällsbyggande med beständig betong (ASR i betong), Revidering av Betonghandbok Material Del 2 samt Revidering av Betongrapport nr 10 (Självkompakterande betong).

En ny kommitté som kommer att sjösättas under hösten är Revidering av Betonghandbok Arbetsutförande.

Längre ned i inlägget presenteras våra nya medlemmar under året. Även en ny korporativ medlem, vars personal vi hälsar varmt välkomna!

Jag önskar er alla en riktigt skön och behaglig sommar – vi hörs igen i höst!

Richard McCarthy, VD
richard@betongforeningen.se

Årsmöte och styrelse 2019

Årsmötet hölls den 9 april på Birger Jarl Conference i Stockholm och samlade ca 50 personer. Med temat Hållbart byggande med betong samlade vi företrädare från alla delar av byggsektorn som delgav sina erfarenheter inom området hållbart byggande.

Nadia Al-Ayish. RISE CBI Betonginstitutet.Styrelsen fick en ny ledamot, Nadia Al-Ayish från RISE CBI Betonginstitutet. Nadia ersatte Katja Fridh som slutade i styrelsen på grund av femårsregeln. Vi tackar Katja för stort engagemang! Andra förändringar var att Henrik Vinell blev ny vice ordförande och att Annika Gram blev ny kassaförvaltare. Så här är 2019 års styrelse därmed sammansatt:

  • Michael Åhström (ordförande)
  • Henrik Vinell (vice ordförande)
  • Göran Andreasson (sekreterare)
  • Annika Gram (kassaförvaltare)
  • Nadia Al-Ayish (ledamot)
  • Anders Lindvall (ledamot)
  • Jonas Axeling (ledamot)
  • Mats Hellström (ledamot)
  • Richard McCarthy, Vd i servicebolaget, ingår enligt stadgarna i styrelsen.

Foto: Välkommen Nadia Al-Ayish från RISE CBI Betonginstitutet. Här tillsammans med ordförande Michael Åhström.

Nya enskilda medlemmar

Lars Bengtsson, Göteborg
Ann-Louise Grahed, Malmö
David Jarn Melander, Lidingö
Metin Kaya, Gävle
Jan Lillieblad, Moheda
Thomas Lundgren, Stockholm
Ingvar Olsson, Östersund
Ronny Keinvall, Hjo
Tommy Schmidt, Hudiksvall

Ny korporativ medlem

TrackTech AB, Lund