Två Betongrapporter utgivna!

2021-01-26T07:56:57+01:0026 januari 2021|Nyheter, Publikation|

Ny rapport, nr 18: ASR i svensk betong – vägledning för nya och befintliga konstruktioner

ASR i svensk betong – vägledning för nya och befintliga konstruktioner, är resultatet från en nationell samling från näringsliv och institut som velat optimera användandet av ballastmaterial i Sverige utan att riskera skador i form av ASR. Betongföreningen vill med rapporten medverka till att dagens befintliga […]

Betonghandbok Material. Del 1

2017-05-22T20:10:44+02:0022 maj 2017|Nyheter, Publikation|

Finns nu att köpa hos Betongföreningen

Denna omarbetade och utökade 3:e utgåva av Betonghandbok Material Del 1 refererar eller utgår ifrån nya standarder och forskningsrön samt utvecklingen av såväl nya delmaterial som nya betong­samman­sättningar, till exempel självkompakterande betong. Handboken är ett viktigt referensverk för yrkesverksamma ingenjörer och ett värdefullt redskap […]

Till toppen