Finns nu att köpa hos Betongföreningen

Denna omarbetade och utökade 3:e utgåva av Betonghandbok Material Del 1 refererar eller utgår ifrån nya standarder och forskningsrön samt utvecklingen av såväl nya delmaterial som nya betong­samman­sättningar, till exempel självkompakterande betong. Handboken är ett viktigt referensverk för yrkesverksamma ingenjörer och ett värdefullt redskap för utbildare.

Övriga nyheter i utgåvan:

  • Högpresterande betong har integrerats i ett antal kapitel
  • Ökat fokus på hållbarhetsfrågor
  • Beräkningsmodeller för utveckling och förändring av ett flertal egenskaper

Författare: Svenska Betongföreningen och Cementa är författare till boken. Ges ut av Svensk Byggtjänst. 540 sidor.

Läs intervju Betongföreningens VD Richard McCarthy »

Del 2 finns inte utgiven i fullständig utgåva. Fyra viktiga kapitel från Del 2 finns dock redan nu som särtryck;

Beständighet

Särtrycket Beständighet kommer att ingå i den nya utgåvan av Betonghandbok Material, Del 2: Hårdnad betong, fysikaliska egenskaper och beständighet. Särtrycket motsvarar kapitel 23 och har bedömts så viktigt att det ges ut i förtid. Författare: Göran Fagerlund. 52 sidor.

Frostbeständighet

Särtrycket Frostbeständighet kommer att ingå i den nya utgåvan av Betonghandbok Material, Del 2: Hårdnad betong, fysikaliska egenskaper och beständighet. Särtrycket motsvarar kapitel 24 och har bedömts så viktigt att det ges ut i förtid. Författare: Göran Fagerlund, Katja Fridh. 80 sidor.

Brandbeständighet

Särtrycket Brandbeständighet kommer att ingå i den nya utgåvan av Betonghandbok Material, Del 2: Hårdnad betong, fysikaliska egenskaper och beständighet. Särtrycket motsvarar kapitel 28 och har bedömts så viktigt att det ges ut i förtid. Författare: Sven Thelandersson. 34 sidor.

Hållbarhet

Särtrycket Hållbarhet kommer att ingå i den nya utgåvan av Betonghandbok Material, Del 2: Hårdnad betong, fysikaliska egenskaper och beständighet. Särtrycket motsvarar kapitel 35 och har bedömts så viktigt att det ges ut i förtid. Författare: Ronny Andersson. 80 sidor.