Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

Svenska Betongföreningens årsmöte 2023

Webbinarium den 25 april

Tid: Tisdagen den 25 april kl. 13.00-14.00
Plats: Teams eller Zoom – länk skickas före årsmötet
Anmälan: Via formulär nedan
Kontakt: epost: admin@betongforeningen.se eller mobil/sms: 073-656 0903 (Ylva Brunnberg).

Verksamhetsberättelse för 2022 kan laddas ned här »
På samma plats hittar du alla verksamhetsberättelser från 2002 och framåt.

Årsmötesförhandlingar
DAGORDNING

1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringsman
3. Röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Kallelsen
6. Verksamhetsberättelsen
7. Revisionsberättelsen
8. Beslut om resultat- och balansräkningar, disposition av överskott samt ansvarsfrihet
9. Val av styrelse, revisorer och valberedning
10. Val av representanter för föreningens aktier vid bolagsstämman i Servicebolaget
11. Budget och medlemsavgifter
12. Meddelanden
13. Övriga frågor
14. Mötets avslutande

 

Anmälan

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Lämna en kommentar