Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.

Fredagen den 21 april kl 13 kommer Patrick Rogers att presentera sin licentiatavhandling med titeln:

”Material Properties of Bulk Hydrophobic Concrete in a Nordic Environment”

Plats: Sal B26, Brinellvägen 23, KTH.
Videolänk:  https://kth-se.zoom.us/j/67403522553
Avhandlingen kan laddas ned från: http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1745909&dswid=-6319
Granskare: Professor Tang Luping, Chalmers.

Lämna en kommentar