Studiebesök i Göteborg

Datum: onsdagen den 8 juni 2011
Klockan: 14.00 – ca 16.00
Plats: Hotel Post, Drottningtorget, Göteborg
Anmälan: Anmälningstiden har gått ut.

 
Hotel Post är ett framtida lyxhotell som uppförs av PEAB och beräknas stå färdigt i januari 2012. Hotellet byggs i det Gamla posthuset i Göteborg och kompletteras med en hög tillbyggnad. Hotellet får 500 rum inklusive tre sviter, en stor eventlokal som rymmer 1000 personer samt 13 konferensrum. Den totala ytan är 36 700 m2.

Eftersom hotellet uppförs i en befintlig kulturminnesmärkt byggnad, som till stora delar ska bevaras, och arbetsplatsen är utsatt för en mycket hårt belastad trafikmiljö ställs speciella krav på framdrivningstakt respektive logistik. Vid studiebesöket skall vi få information om projektet och vilka utmaningar entreprenören PEAB har ställts inför. Besöket avslutas med en rundvandring på arbetsplatsen.

Program

14.00 – 14.15
14.15 – 16.00
Info från Betongföreningen
Information om projektet Hotel Post av entreprenören PEAB samt rundvandring på byggarbetsplatsen

Begränsat antal deltagare, så först till kvarn…
 

Varmt välkommen!
Programråd Väst