bild från bohusmotet

Studiebesök i Göteborg
27 oktober

Inställt pga för få anmälningar.

Som en del av den nya E45 mellan Göteborg och Trollhättan uppför Skanska på uppdrag av Trafikverket det nya Bohusmotet. Motet byggs i delar runt den befintliga Jordfallsbron och först när hela motet är färdigt kan den gamla anslutningen till den befintliga bron rivas. Det trånga området mellan älven och berget gör att trafiken inte kan ledas förbi bygget utan måste passera förbi och under arbetsområdet. Detta ställer speciella krav på entreprenören, bl.a. måste trafiklösningarna förändras i takt med att de nya delarna av motet blir färdiga.  

Vid besöket kommer vi att få information från entreprenören Skanska rörande betongarbeten och markarbeten. Vi kommer också få en rundvandring på arbetsplatsen.

Datum: orsdagen den 27 oktober 2011
Klockan: 9.00 – 11.00
Plats: Vi samlas på Gullbergs Strandgata 3 (utanför SWECO:s kontor) kl 8.30 (för gemensam transport med buss till Bohusmotet för de som önskar. För de som själva ordnar transport till Bohusmotet samlas vi kl. 9.00 vid platskontoret).
Anmälan: Inställt pga för få anmälningar
Kostnad: Gratis för medlemmar (enskilda och korporativa), 300 kr icke medlemmar
medlemskap 280 kr (kan sökas i samband med anmälan)

Program

08.30 – 09.00 Transport med buss från Göteborg till Bohusmotet
09.00 – 09.10 Information från Betongföreningen
09.10 – 11.00 Information om projektet Bohusmotet av entreprenören Skanska samt rundvandring på byggarbetsplatsen

 
Varmt välkomna!
Programråd Väst