Concrete Structures for Sustainable Community
Programmet för fib-Symposiet i Stockholm den 11-14 juni är nu klart.
Du finner det på fibstockholm2012.se

Vi har över 140 bidrag som kommer att presenteras i tre parallella sessioner måndag-onsdag. På torsdagen finns det möjlighet att delta i ett studiebesök på Citybanan. Man kan välja mellan att delta en, två eller tre dagar men den tredje dagen kostar ingenting extra.

Dag 1
Måndagen inleds med nyckelförläsningar av SINTEF-chefen Hanne Rönneberg som tidigare varit ordförande i Norsk Betongförening och den japanske professorn Koji Sakai som lett flera internationella kommittéer om betong och hållbarhet.

I den första salen kan man därefter ta del av ett antal fördrag som berättar hur man utformar betongkonstruktioner för hållbarhet. I den andra salen handlar föredragen om beständighet medan den tredje bl.a. behandlar fallstudier, CO2-upptag och produktionsfrågor. Måndagen avslutas med en reception på Vasamuseet.

Dag 2
Tisdagen inleds med fyra nyckelföreläsningar om betongkonstruktion, amerikanska initiativ på hållbarhetsområdet, hållbar cement & betong samt ett praktikfall från Abu Dabi. Därefter följer ytterligare sessioner om betongkonstruktioner, beständighet, alternativa bindemedel, energi & brand samt LCC & LCA. Tisdagen avrundas med en båttur till Vaxholm och middag på Kastellet. Fram emot elvatiden reser vi tillbaka med buss.

Dag 3
Onsdagen handlar om beständighet, reparation, betongvägar och uthålliga betongkonstruktioner. Som alla moderna konferenser har vi en utställning som pågår parallellt med sessionerna. Tretton utställare medverkar.

Skynda dig att anmäla dig, gå in på fibstockholm2012.se