Avdelningen för Byggnadsteknologi vid Institutionen för Bygg- & Miljöteknik vid Chalmers tekniska högskola bjuder tillsammans med Svenska Betongföreningens Programråd Väst in till Presentationer av examensarbeten utförda av Qi Yang med titeln ”Stability of air bubbles in fresh concrete” och Vera Correia med titeln ”Properties of concrete with Ground Granulated Blast Furnace Slag”.

Presentationerna kommer att hållas på engelska. Vi kommer att bjuda på fika.

Tid: Torsdag 14 juni 2012, kl 9.30 – ca 12.00
Plats: Chalmers, Mötesrum 2004 (1 trappa upp), Sven Hultins gata 8 se karta

 
Kostnadsfritt.
Ingen anmälan behövs.
 

Varmt välkommen!
Programråd Väst