Tid: Onsdagen den 13 juni, kl. 17.00 – 19.00
Plats: Samling vid Vakten, infart byggarbetsplatsen från Trelleborgsvägen se karta
Kostnad: Kostnadsfritt för medlemmar (enskilda och korporativa), 400 kr icke medlemmar
(medlemskap kostar 280 kr, studerande 50 kr, om du är under 30 år är det gratis)

Program:

17.00 Samling och info från Betongföreningen
17.05 Per-Aage Nilsson Fojab Arkitekter berättar om Mobiliaprojektet i allmänhet och betongfasaderna i synnerhet
17.45 Fika
18.00 Christer Nilsson Strängbetong berättar om tekniska lösningar på estetik och funktion
18.15 Rundvandring på byggarbetsplatsen
19.00 Slut

 

Välkomna!!
Programråd Syd