Breeam_rgb-150Är du i Malmö den 24 april kl 13.00? Kom då till Byggmässan Öresund på Malmömässan i Hyllie. Hållbarhetsrådets Anders Rönneblad pratar då om vägledning om betong vid miljöcertifiering.

Miljöcertifiering av byggnader blir allt vanligare som ett hjälpmedel för att styra mot ett mera hållbart byggande. De system som framför allt är aktuella i Sverige är Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och Green Building. För att dessa certifieringssystem ska resultera i val av hållbara lösningar och material är det viktigt att det finns kunskap om hur olika lösningar och material bidrar till att uppfylla de krav som ligger till grund för klassning enligt de olika systemen. Nu finns fyra samlade skrifter framtagna om hur betongens egenskaper bidrar till att uppfylla kraven i miljöcertifieringssystemen. Vägledningarna, en för vart och ett av miljöcertifieringssystemen, vänder sig till alla yrkeskategorier som aktivt arbetar i nybyggnadsprojekt som ska certifieras – byggherrar, arkitekter, tekniska konsulter, entreprenörer, materialtillverkare och miljösakkunniga, experter på miljöcertifieringssystem, assessorer m.fl. Vägledningarna publiceras under mars månad här på hemsidan.