Michel VirlogeuxProfessor Michel Virlogeux, konstruktör och brospecialist från Frankrike, har utsetts till 2013 års vinnare av Betongföreningens prestigefyllda pris Swedish Concrete Award.

 
Juryn har bestått av Mikael Hallgren (Tyréns), Sten Forsström (Sweco) och Karin Lundgren (Chalmers). Motiveringen lyder som följer:

Professor Michel Virlogeux har utsetts till 2013 års mottagare av Swedish Concrete Award för sitt betydelsefulla arbete med utveckling av brobyggnadstekniken, särskilt avseende betongbroar med utanpåliggande förspänning, snedkabelbroar och samverkansbroar. Han har varit ledande konstruktör för några av Europas mest spektakulära broar, såsom Normandiebron och Millau-viadukten.

Third Bosphorus Bridge Millau Térénez Normandie
Hans föredrag har titeln “Design and construction of large and innovative bridges”. Förutom på Betongbyggnadsdagen, kommer föredraget att hållas på KTH fredagen den 4 oktober kl. 13.30 – 14.30. Sal B1, Brinellvägen 23 (Entréplan), Stockholm. Anmälan krävs, sista anmälningsdag är 2 oktober. 

 
Se YouTube-filmer om Térénezbron, Third Bosphorus Bridge samt Millaubron, utmaningar och lösningar. Läs också om Michel Virlogeux på Wikipedia.

Välkommen!