Programråd Väst bjuder in till frukostseminarium i Göteborg 21 april

I den nyligen reviderade standarden SS-EN 206 och den Svenska tillämpningsstandarden SS 13 70 03 finns nyheter som berör bland annat bindemedel och ballast. En av nyheterna är att fler cementtyper och tillsatsmaterial får användas i betong. Redan idag användas nya cementtyper i Sverige, som exempelvis Cementa Bascement (med flygaska) eller Cemex Kompositcement (med slagg). Det förekommer även användning av tillsatsmaterial i betong, främst slagg (GGBS).

Betong tillverkad med nya cementtyper eller vid betong där cement delvis ersätts med olika tillsatsmaterial får förändrade egenskaper jämfört med betong blandad med våra traditionella cement vi är vana med. Ett exempel på egenskapsförändringar är fuktegenskaperna för betong med nya cement och tillsatsmaterial. Detta betyder att det finns osäkerheter både vid bedömning av uttorkningstider och fuktmätning vid användning av betong med nya cement eller tillsatsmaterial.

För närvarande pågår omfattande arbeten med att undersöka fuktegenskaper hos betong med nya cement eller tillsatsmaterial, både vad gäller uttorkning och fuktmätning. Vid seminariet kommer vi att få information om dessa arbeten, fuktmätning i betong enligt RBK samt några intressanta nyheter i nya EN 206 och SS 13 70 03.

Tid och plats

Datum: Tisdagen den 21 april 2015 kl 9.00–11.00
Plats: SWECO, Gullbergs Strandgata 3 se karta »
Anmälan: Via knappen nedan
Avgift: Kostnadsfritt för medlemmar (enskilda och korporativa), 400 kr icke medlemmar (medlemskap kostar 280 kr, studerande 50 kr, om du är under 30 år är det gratis).

 

Program

09.00–09.05 Information från Betongföreningen.
09.05–09.35 Nya krav och möjligheter med SS-EN 206 och SS 13 70 03
Elisabeth Helsing, CBI Betonginstitutet.
09.35–10.05 Fuktforskning i Sverige och omvärlden samt uttorkningseffekter i nya bindemedel jämfört med rent Portland cement. Presentation av aktuell forskning.
Peter Johansson, Lunds tekniska högskola.
10.05–10.35 Information om fuktmätning i betong med låga vct samt RBK.
Ted Rapp, RBK.
10.35–11.00 Diskussion.

 

Varmt välkommen!

Programråd Väst