Träffpunkt 15 går av stapeln den 7 oktober på Clarion Hotel Sign i Stockholm. Läs mer och anmäl dig här » Programmet följer här nedan.  

Moderator: Richard McCarthy

Program

09:30 Välkommen till Träffpunkt Betong 15 Mats Öberg

09:40 Hållbarhet av cementbaserade material under lång tid vid kontakt med vatten
Arezou har studerat lakningens inverkan på bland annat beständighet och utvecklat accelererade provningsmetoder som kan användas för att undersöka hur betong påverkas på lång sikt.
Arezou Babaahmadi, CBI Betonginstitutet

10:00 Modellering av självkompakterande betongs flöde
Annika Grams forskning handlar om metoder att mäta viskositet och flytgränsspänning ute i fält, även om man inte har tillgång till en avancerad rheometer. Det ska till exempel kunna göras på en byggarbetsplats som mottagningskontroll om reologin är viktig för formutfyllnad.
Annika Gram, CBI Betonginstitutet

10:20 Forskning betalar sig
Karin Lundgrens forskning om bärförmåga för betongkonstruktioner med korroderad armering har resulterat i förenklade beräkningsmodeller. Dessa användes år 2014 vid bärighetsutredning av Gröndals- och Blommenbergsviadukterna i Stockholm, vilket gav en besparing på 27 miljoner kronor.
Karin Lundgren, Chalmers

10:40 Betongens fem sinnen (film)

10:45 Paus

11:00 Betongmaffian – Svensk Betongs nya podcast

11:15 Ryaverket i Göteborg – att bygga där det inte går
Ryaverket i Göteborg är ett av nordens största avloppsreningsverk. För att förbättra kvävereningen bygger man ut reningskapaciteten med 18 nya bassänger. Området som Ryaverket är placerat på är mycket trångt vilket ställer höga krav på planering av arbetet.
Fredrik Einarsson, Ramböll

11:35 Utställarexpo

11:45 Lunch

13:00 Nytt avloppsreningsverk i Umeå
UMEVA, Umeå Vatten och Avfall bygger om sitt reningsverk på Ön samtidigt som det är i drift. Det nya reningsverket innebär förbättrad arbetsmiljö, ökad produktion av biogas och optimerat användande av energin – för såväl värme som elproduktion.
Anna Carlsson, UMEVA

13:20 MAX IV –outstanding i hållbarhet och teknik
Max IV i Lund är en synkrotronljusanläggning som består av en cirkelformad magnetring där elektroner färdas med nära nog ljusets hastighet. En teknisk utmaning. Anläggningens miljöplan har lett till flera miljöcertifieringar: Miljöbyggnad nivå Guld, Green Building och BREEAM-SE nivå Outstanding.
Kenth Lindell, Tyréns och Ulrika Hallengren, Wihlborgs

14:00 Samarbete för bättre betongkonstruktioner
Jesper Niland, Trafikverket är teknikchef i Förbifart Stockholm och berättar om hur en kunnig beställare skapar förutsättningar för goda lösningar, hur professionellt samarbete ger framgång i projektets olika faser och hur innovationer och ny teknik ger utveckling av branschen.
Jesper Niland, Trafikverket

14:20 Sprickor i betongen, hur farliga är dom?
Innebär dagens regelverk att vi kastar pengar i sjön genom att ställa onödiga eller felaktiga dimensioneringskrav?
Bertil Beck, ÅF

14:40 Paus

15:00 Prisutdelning Årets bästa examensarbete inom betongområdet

15:10 Swedish Concrete Award
Utdelning av priset och föreläsning av årets pristagare över ämnet ”Challenges for Concrete”
”Concrete is the most used material on earth, making up about half of everything human beings produce each year. It is, in fact, a very ecologically friendly material, but nevertheless, because of the enormous volumes, accounts for some 10% of anthropogenic CO2 emissions. Continuing to reduce this figure is a challenge both on a global and local level. In responding to this challenge we have to be realistic about the viable options. Unfortunately a substantial amount of research funding is being dedicated to overhyped unrealistic solutions which can never have a major impact. In this talk I will try to identify what are the real research needs and how we can bring these to the attention of governments and funding agencies.”
Karen Scrivener, professor

16:00 House of Ports – nytt kontor i Mölnlycke
För att förtydliga företaget House of Ports varumärke som står för säkerhet har ett runt betonghus i två plan tagits fram.
Per Nadén, Nadén Arkitektur

16:30 Brovaktarparken – hyllat betonglandskap
Den tydliga materialbehandlingen med betong och stenkross varieras med strikta ytor av enhetlig vegetation i ett kalejdoskopiskt mönster som binder samman platsen till en helhet. Brovaktarparken vann Sienapriset 2014.
Petter Hauffman, Wingårdhs

17:00 PUB

18:00 Middag

 

Tid och plats

Datum: Onsdag den 7 oktober 2015
Plats: Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm
Anmälan: Sista anmälningsdag är passerad. Vid senare anmälan kan eventuella restplatser finnas. Garanteras dock ej. Anmäl dig via knappen nedan
Avgift: 2 900 kr för medlemmar (enskilda och korporativa), 3 900 kr icke medlemmar inkl middag. (Medlemskap kostar 280 kr, studerande 50 kr, om du är under 30 år är det gratis).

Bokning och frågor

Utställare kontaktar Roger Andersson på tel 08-762 62 14 eller 0733-90 55 19 eller via epost roger@betong.se.

Vid frågor om anmälan, kontakta Karin Glad via epostadressen karin.glad@cbi.se eller telefon 010-516 68 09.

 

 

Vi tackar våra sponsorer och utställare!

(Listan fylls på vartefter)


Huvudsponsorer

 
   
 

Övriga sponsorer

 
Sika
Strusoft
Polarmatic
Peikko