Richard McCarthy , Karen Scriveners samt Mats Öberg Professor Karen Scriveners föredrag ”Challenges for Concrete” rönte väldigt stor uppskattning bland deltagarna på Träffpunkt Betong. Så många personer har aldrig tidigare efterfrågat något enskilt föredrag såsom denna gång. Föredraget kommer snart att publiceras via Slideshare och YouTube. Här ser vi henne under prisutdelningen av Swedish Concrete Award med Richard McCarthy till vänster och Mats Öberg till höger. För mingelbilder från Träffpunkt Betong 15, gå in på Twitter eller Instagram med ‪#‎betong15.