Förtillverkade betongprodukter – Miljödeklarationer – Produktspecifika regler för betong och förtillverkade betongprodukter

Seminarium den 31 maj i samarbete med SIS

Hållbarhetsfrågor är idag högt prioriterade och intresset för miljödeklarationer (EPD) för byggprodukter och -material ökar. Som underlag till EPD tas det även fram produktspecifika regler (PCR). På europeisk nivå finns nu ett remissförslag på en PCR-standard framtaget avseende betong och förtillverkade betongprodukter. Ett område som behandlas särskilt berör betongs förmåga att ta upp koldioxid under sin livslängd.

Nu finns möjlighet att delta i ett seminarium där aktiva svenska experter på området presenterar detta remissförslag. Även hur EPD och PCR är tänkta att tillämpas i praktiken inom betongområdet kommer att tas upp.

Program

09:15–09:30    Kaffe i SIS konferens
09:30–09:45 Introduktion
Markus Peterson, Svensk Betong,
ordförande SIS/TK 191 Förtillverkade betongprodukter och SIS/TK 190 Betong.
09:45–10:30 Presentation av standardförslaget EN 16757
Otto During, CBI
10:30–11:00 Betongbranschens EPD-verktyg
Otto During, CBI och Kajsa Byfors, Svensk Betong
11:00–11:30 Svenskt initiativ bilaga XB: CO2-uptake by carbonation – Requirements and guidance on calculation.
Christer Ljungkrantz, Cementa
expert i CEN/TC 229 WG 5 som tagit fram standardförslaget
11:30–12:00 Diskussion och frågor

Praktisk information

Tid Den 31 maj 2016 kl 09:30–12:00
Plats Seminariet äger rum hos SIS, Swedish Standards Institute, Sankt Paulsgatan 6 i Stockholm. För vägbeskrivning och information om parkering, se pdf-inbjudan »
Arrangemang  Seminariet samarrangeras med SIS/TK 190 Betong, SIS/TK 191 Förtillverkade betongprodukter.
Pris Seminariet är kostnadsfritt.
Anmälan Senast fredag den 27 maj via knappen nedan
Frågor För ytterligare information, se pdf-inbjudan »