Ali M. Mohaghegh

Ali M. Mohaghegh

NCR nr 52
Titel: Properties of Fresh Macro Basalt Fibre (MiniBar) Self-Compacting Concrete (SCC) and Conventional Slump Concrete (CSC) Aimed for Marine Applications

Avdelning på KTH: INSTITUTIONER / BYGGVETENSKAP /INSTITUTIONENS AVDELNINGAR / BETONGBYGGNAD
Avdelning på NTNU: Institutionen för havromsoperasjoner och byggteknik  Läs mer…