Den holländska och den belgiska Betongföreningen kommer att gemensamt organisera fib Symposium 2017. Tyskland är också involverat i organisationen och representeras av professor Josef Hegger från Aachen Universitet. Konferensen kommer att äga rum 12-14 juni 2017 på MECC i Maastricht. Betongföreningens medlemmar har rabatt vid deltagande. Läs mer på http://fibsymposium2017.com