Betongföreningens årsmöte kommer att hållas den 27 april på World Trade Center i Stockholm. Temat för i år är

Hållbara hus i betong – från materialleverantör till byggherre

Anmälan senast den 20 april via knappen nedan och glöm inte att uppge om du vill delta i den efterföljande middagen.

Ladda ned inbjudan som pdf »

 
Väl mött!