Då var årsmötet avklarat och vi hälsar den nya styrelsen varmt välkommen!

Delar av den nya styrelsen. Från vänster: Richard McCarthy (vd), Göran Andreasson ny ledamot, Mats Öberg avgående ordf, Johan Söderqvist ny ordförande (tidigare vice ordförande) och Jonas Axeling ny ledamot.

Ett stort tack till Samir Redha och Mats Öberg som därmed lämnar styrelsen.