Mattias Blomfors

Mattias Blomfors

NCR nr 55
Titel: Development of engineering assessment method for anchorage in reinforced concrete.

Avdelning på Chalmers: Konstruktionsteknik.
Avdelning på RISE CBI Betonginstitutet: Betong och Berg.