Seminariekväll i Lund, 13 februari.

Robust utformning av byggnadsstommar – bakgrund och metoder

Professor Sven Thelandersson, LTH: Dimensionering av större byggnader med hänsyn till olyckslast och fortskridande ras är ett tydligt krav i Eurokod och EKS 10. Tillämpningen av detta har sedan Eurokod infördes vållat problem och ökade kostnader i byggandet i Sverige där byggsystem baserade på betongprefab numera dominerar för större byggnader. I presentationen beskrivs bakgrunden till kraven, tolkningar av gällande normer samt möjliga åtgärder för att hantera problemen.

Så minskas klimatpåverkan vid produktion av bindemedel

Anders Rönneblad, Cementa & Betongföreningens hållbarhetsråd: Hur byggherrar, konsulter, entreprenörer och betongtillverkare tillsammans kan minska klimatpåverkan redan idag samt vad som väntar i framtiden.

Betongföreningen bjuder på förfriskningar.

Tid och plats

Tid: Tisdagen den 13 februari kl 17–19
Plats: Sal V:B, V‐huset, John Ericssons väg 1, Lund
Anmälan: Anmäl dig via länken senast den 9/2
Avgift: Kostnadsfritt för medlemmar (enskilda och korporativa), 400 kr icke medlemmar (medlemskap kostar 280 kr, studerande 50 kr, om du är under 30 år är det gratis).

 

Hjärtligt välkomna önskar Svenska
Betongföreningen Programråd Syd