Foto: Från vänster: Richard McCarthy (vd), Johan Söderqvist (avgående ordförande), Michael Åhström (ny ordförande), Henrik Vinell (ny ledamot) och Richard Malm (avgående ledamot).
Under torsdagens årsmöte på World Trade Center i Stockholm invaldes två nya ledamöter i Betongföreningens styrelse. Vi välkomnar Michael Åhström som ny ordförande och Henrik Vinell som ny ledamot. Michael är senior konsult på Michael Åhström Konsult & Design. Han var ordförande även under åren 2009-2013 och gör nu comeback. Henrik är affärsutvecklare på Strängbetong. De ersätter Johan Söderqvist och Richard Malm. Ett varmt tack till Johan och Richard för era mycket fina insatser i styrelsen!

Därmed ser styrelsen ut enligt följande:
Michael Åhström (ordförande)
Mats Hellström (vice ordförande)
Göran Andreasson (sekreterare)
Anders Lindvall (kassaförvaltare)
Katja Fridh (ledamot)
Annika Gram (ledamot)
Jonas Axeling (ledamot)
Henrik Vinell (ledamot)
Richard McCarthy, Vd i servicebolaget, ingår enligt stadgarna i styrelsen.

Foto: Från vänster: Richard McCarthy (vd), Johan Söderqvist (avgående ordförande), Michael Åhström (ny ordförande), Henrik Vinell (ny ledamot) och Richard Malm (avgående ledamot).