Avdelningen för Konstruktionsteknik, LTH, 31 maj 2018 kl 9.15-15.00
Lokal: V:D (våning 3 i V-huset, John Ericssons väg 1, Lund)

 • Storlekseffekter vid dimensionering för tvärkraft i betongbalkar
  Axel Althin, Mårten Lippe

 • Sprickor i vingmurar i plattrambroar
  Andreas Ekman, Christoffer Sandin

 • Klimatoptimering av broar – åtgärder vid projektering för reducering av växthusgasutsläpp med LCA
  Jenny Henriksson, Carl-Johan Jörnland

 • Dimensionering av byggnader för robusthet – Jämförelse mellan olika metoder
  Louise Nilsson, Anna Nygård

 • Simulering av temperatur i broar med STRÅNG-data
  Simon Månsson, Oscar Nilsson

Läs  mer…