EU’s nya lag om Dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i år. Lagen ersätter Personuppgiftslagen (PuL).

Syftet med den nya lagen är att:

  • Harmonisera persondataskyddslagstiftning inom EU/EES
  • Ställa tydligare krav på de som behandlar personuppgifter
  • Öka säkerheten och rättigheterna för de privatpersoner vars personuppgifter behandlas

För oss inom föreningen så är säkerhet och persondataskydd viktigt. Vi vill därför upplysa dig om följande:

  • Föreningen registrerar endast de uppgifter som medlem själva lämnar.
  • Som medlem kan du själva logga in och ta bort all information utom ditt namn, födelseår och medlemsnummer.
  • I föreningens register finns endast födelseår registrerat och erforderliga kontaktuppgifter
  • Personliga uppgifter som registerförs är inte publika. De används endast i informationssyfte samt i förekommande fall för publicering i föreningens matrikel. Om man inte önskar information via epost så kan man avsäga sig denna.
  • I vissa fall lämnas adressuppgifter (namn och fysisk adress) ut till andra företag, t ex för adressering av tidskriften Betong och inbjudningar till Betongdagen m m.

Betongföreningen
Michael Åhström
ordförande